Búvónyílások
IRÁNYELVEK NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEKRE (DGRL) A TARTÁLYFEDÉL VONATKOZÁSÁBAN

​Általánosságban:
Az új nyomástartó készülékekre vonatkozó irányelvek 97/23/EG bevezetésével megalkották az alapját az Európai Unión belüli szabad áruforgalomnak.
Az irányelveket július 9.-én hozták nyilvánosságra az EU hivatalos lapjában. A nemzetközi jogba való beemelésének határidejét 1999 november 29-ben határozták meg. Az átmeneti határidő a hatálybalépésre a tagállamokban 2002 május 22.-én járt le. Ezzel ez az irányelv közben hatályos joggá vált a nyomástartó készülékek gyártására nézve. A nyomástartó készülékek és részeinek gyártására vonatkozó ezen egységes irányelvek bevezetése megteremtette egy fair és tiszta versenynek feltételét az Európai Unió tagországain belül. Az irányelvek interpretálása nem mindig egyértelmű, szükség van még a jövőben is jelentékeny vitára. Örülünk annak, hogy ezeket a jlrdlsejet Önökkel megvitathatjuk. Példaként az információszerzésre az interneten a következő weboldalt nevezhetjük meg: http://ped.eurodyn.com/de.

Műszaki érvényességi tartomány:
A nyomástartó készülékek irányelveiben rögzítették, hogy csak komplett csővezetékeket vagy tartályokat kell vizsgálni. Ebből adódik, hogy a nyomástartó készülékek irányelveinek alapján az egyes alkatrészeken (pl. egyedi csövek, csavarkötések, T-idomok, ívek és hasonló alkatrészek) a CE jelölést nem szabad feltüntetni.

Ezen kijelentés alapjaként az 1/22 ajánlást kell segítségül hívni. Ebben rögzítették a nyomástartó készülékek alkatrészeinél az irányelvek alkalmazásaihoz való utalásokat. Ezeket a nyomástartó készülékek irányelveinek követelményei szerint kell megtervezni és legyártani. Mivel ezek az alkatrészek a nyomástartó készülékekre vonatkozó definícióban foglaltaknak - 1. fejezet, (2.) bekezdés Nr. 21 - nem felelnek meg, nem kapnak CE megjelőlést. A nyomástartó készülék gyártója felelős ezért, és neki kell biztosítania, hogy a felhasznált alkatrészek lehetővé tegyék, hogy a nyomástartó készülék az irányelv lényeges biztonsági követelményeit teljesítse.

Alkalmazás nyomástartó dómfedél esetében:
Az AWH cég és a Boyer cég, akik partnereink a tartályfedélprogramban, jogosultak arra, hogy nyomástartó készülékeket gyártsanak a nyomástartó készülékek irányelveinek megfelelően. Rendelkeznek az ehhez érvényes hegesztési engedélyekkel, egy minőségbiztosítási részleggel. TÜV által kiadott felülbélyegzési tanúsítvánnyal, valamint egy tanúsítvánnyal egy "megnevezett helyről" a nyomástartó készülékek gyártására.

A tartályfedél-alkatrészcsoport a nyomástartó készülékekhez tartozó fontos építőelem, és az 1.22 ajánlás szerint kiesik a nyomástartó készülékek irányelveinek közvetlen vizsgálómódszeréből. A tartályra behegesztve azonban a fedél a nyomástartó készülékek irányelveinek keretén belüli vizsgálat alá esik.
A nyomástartó berendezések irányelvtől eltérően az AWH kívánságára szállít Önöknek egy alkatrészvizsgálatot. Ezzel Önök megkapják a legjobb előfeltételeket a nyomástartó dómfedélnek az Önök DGRL szerinti teljes vizsgálatába történő egyszerű bevonásához.

Az alkatrész ellenőrzött nyomástartó dómfedél szállítási terjedelmébe tartoznak:

  • EU konformitási nyilatkozat
  • Vizsgálati jelentés az alkatrészvizsgálatról
  • Üzemeltetési útmutató
  • Anyaglista rajzokkal

 Alkalmazás tároló tartályfedél esetén:
A tároló tartályok az 1. fejezet 3.21 pontja alapján kiesnek a nyomástartó berendezések irányelveinek alkalmazási területéből. Azokat a tartályokat nevezik tároló tartálynak, amelyekben a gáznyomás a folyadék felett legfeljebb 0,5 bar lehet. A fedél kiválasztásánál tekintettel kell lenni az uralkodó üzemi nyomásra, ami a fedél maximálisan megengedhető nyomását nem haladhatja meg.

fedel.jpg





A NEUMO-EHRENBERG CSOPORT TAGJA
Website: NETFORUM Kft.