A NEUMO- Budapest Kft. weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait tiszteletben tartja, és kizárólag az adatkezelésre és adatfelhasználásra vonatkozó NEUMO- Budapest Kft. adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Ezen adatokat az esetben tárolja amennyiben az a web-es kereskedelem igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi.

A NEUMO- Budapest Kft. a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján jár el a NEUMO- Budapest Kft. adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

NEUMO- Budapest Kft. a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek meg­szegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás a NEUMO- Budapest Kft. adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az okozott károk megtérítésére az adatkezelő kö­teles.

A fenti személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.


 Adatkezelési szabályzat